Skip to main content

بازگشت به صفحه‌ی اصلی

Switch Language
1970s
 • ایران و مصر از قطعنامه‌ای حمایت می‌کنند که خواستار ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه است

  Row 8
 • اتحادیه‌ی کشور‌های عرب از ابتکار عمل‌های مصر و سوریه در زمینه‌ی ایجاد منطقه‌ا‌ی عاری سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه حمایت می‌کند

  Row 9
 • دبیرکل سازمان ملل گزارشی در خصوص «ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه» منتشر می‌کند

  Row 11
 • سند پایانی دهمین اجلاس ویژه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار ایجادِ منطقه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه می‌شود

  Row 12